A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thông tin và hành vi của các nhà đầu tư vào các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Lào Cai

Thông tin và hành vi của các nhà đầu tư vào các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Lào Cai

Thông tin và hành vi của các nhà đầu tư vào các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Thông tin và hành vi của các nhà đầu tư vào các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Trần Văn Quyết;Phạm Minh Hương;Phạm Công Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nhà đầu tư,Hành vi,Thông tin,Biên giới,Phía Bắc,Lào Cai
 • Số trang :
 • tr. 53-59
Tải file tóm tắt Thông tin và hành vi của các nhà đầu tư vào các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 87
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})