A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế vector biểu hiện protein amidase aliphatic từ Rhodococcus erythropolis PR4 và đánh giá hoạt tính enzyme

Thiết kế vector biểu hiện protein amidase aliphatic từ Rhodococcus erythropolis PR4 và đánh giá hoạt tính enzyme

Thiết kế vector biểu hiện protein amidase aliphatic từ Rhodococcus erythropolis PR4 và đánh giá hoạt tính enzyme

 • Nhan đề :
 • Thiết kế vector biểu hiện protein amidase aliphatic từ Rhodococcus erythropolis PR4 và đánh giá hoạt tính enzyme
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hà Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Vector biểu hiện protein,Amidase aliphatic,Rhodococcus erythropolis PR4,Hoạt tính enzyme
 • Số trang :
 • 62 tr.
Tải file tóm tắt Thiết kế vector biểu hiện protein amidase aliphatic từ Rhodococcus erythropolis PR4 và đánh giá hoạt tính enzyme

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})