A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế và vận dụng các trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Thiết kế và vận dụng các trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Thiết kế và vận dụng các trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thiết kế và vận dụng các trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Kiều;Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Việt,Giảng dạy,Lưu học sinh Trung Quốc,Trò chơi ngôn ngữ,Khoa Ngoại ngữ
 • Số trang :
 • tr. 3-9
Tải file tóm tắt Thiết kế và vận dụng các trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,278
})