A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh;Hoàng Huyền Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trò chơi học tập,Tiếng Việt,Kỹ năng giao tiếp,Khẩu ngữ cao cấp,Sinh viên Trung Quốc,Giảng dạy
 • Số trang :
 • tr. 181-186
Tải file tóm tắt Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 128
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})