A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

 • Nhan đề :
 • Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp
 • Tác giả :
 • Trần Thiện Dũng;Đặng Văn Huyên;Đàm Bảo Lộc;Nguyễn Duy Cương
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • MRAS trực tiếp,MRAS gián tiếp,Lý thuyết ổn định Lyapunov
 • Số trang :
 • tr.245-251
Tải file tóm tắt Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})