A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thái Nguyên

Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thái Nguyên

Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quỳnh Trang;Dương Công Đạt;Vũ Kiều Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Kỹ năng nói,Học sinh lớp 10,Trung học phổ thông,Bổ trợ
 • Số trang :
 • tr. 67-71
Tải file tóm tắt Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 191
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})