A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thêm điều kiện để xảy ra đẳng thức năng lượng cho phương trình Navier-Stokes

Thêm điều kiện để xảy ra đẳng thức năng lượng cho phương trình Navier-Stokes

Thêm điều kiện để xảy ra đẳng thức năng lượng cho phương trình Navier-Stokes

 • Nhan đề :
 • Thêm điều kiện để xảy ra đẳng thức năng lượng cho phương trình Navier-Stokes
 • Tác giả :
 • Ngô Văn Giang;Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương trình Navier-Stokes,Nghiệm yếu,Đẳng thức năng lượng,Bất đẳng thức năng lượng,Chỉ số Serrin
 • Số trang :
 • tr. 189-192
Tải file tóm tắt Thêm điều kiện để xảy ra đẳng thức năng lượng cho phương trình Navier-Stokes

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})