A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

The good struggle: responsible leadership in an unforgiving world

The good struggle: responsible leadership in an unforgiving world

The good struggle: responsible leadership in an unforgiving world

 • Nhan đề :
 • The good struggle: responsible leadership in an unforgiving world
 • Tác giả :
 • Joseph L. Badaracco
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Harvard Business Review Press
 • Từ khóa :
 • Leadership,Social responsibility o f business
 • Số trang :
 • 226 p.
Tải file tóm tắt The good struggle: responsible leadership in an unforgiving world

File Tóm tắt

Online: 134
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})