A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

 • Nhan đề :
 • Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hữu Đạt;Ngô Tuấn Nghĩa
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Tập đoàn kinh tế,Tái cơ cấu,Việt Nam
 • Số trang :
 • 233 tr.
Tải file tóm tắt Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})