A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư

Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư

Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư

 • Nhan đề :
 • Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư
 • Tác giả :
 • Mai Thị Thu Hân;Nguyễn Thị Liên;Hoàng Thị Tuyết;Dương Thị Ngọc Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dự án học tập,Nghiên cứu tình huống,Kỹ năng,Tự học,Tiếng Anh chuyên ngành
 • Số trang :
 • tr. 25-30
Tải file tóm tắt Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư

File Tóm tắt

Online: 68
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})