A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Vương Thanh Tùng
 • Năm xuất bản :
 • Vuong Thanh Tùng
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng,Công trình hạ tầng,Ngân sách nhà nước,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 275
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})