A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường quản lý đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường quản lý đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đầu tư công,Ngân sách nhà nước,Quản lý,Phú Bình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 125
Lượt truy cập: 9,835,337
Số lượt tải: 1,819,860
})