A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Đức Tùng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Cán bộ,Công chức,Quản lý,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 112 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 9,835,337
Số lượt tải: 1,819,755
})