A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên đia bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Tăng cường quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên đia bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Tăng cường quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên đia bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên đia bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Trần Thống Nhất
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đất đai,Khoản thu,Ngân sách nhà nước,Quản lý,Văn Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • 131 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên đia bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 281
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})