A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ bạn đọc Trung tâm thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ bạn đọc Trung tâm thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ bạn đọc Trung tâm thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 • Nhan đề :
 • Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ bạn đọc Trung tâm thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Tác giả :
 • Võ Hoàng Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hoạt động thông tin,Bạn đọc,Thư viện,Đại học Khoa học,Đại học Huế
 • Số trang :
 • tr. 41-45
Tải file tóm tắt Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ bạn đọc Trung tâm thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

File Tóm tắt

Online: 151
Lượt truy cập: 11,750,699
Số lượt tải: 1,843,147
})