A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dự án ,Xây dựng cơ bản,Ngân sách Nhà nước,Phú Lương
 • Số trang :
 • 111 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})