A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

 • Nhan đề :
 • Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
 • Tác giả :
 • Trần Thị Thanh Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng,Rủi ro thanh khoản,Đông Nam Á
 • Số trang :
 • 206 tr.
Tải file tóm tắt Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

File Tóm tắt

Online: 711
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})