A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kinh tế,Xã hội,Đầu tư trực tiếp nước ngoài,Hải Dương
 • Số trang :
 • 222 tr.
Tải file tóm tắt Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 1085
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})