A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp

Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp

Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp

 • Nhan đề :
 • Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Thức
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Khởi nghiệp,Hỗ trợ,Chính sách
 • Số trang :
 • 181 tr.
Tải file tóm tắt Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})