A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - nghiên cứu ở một số nền kinh tế Châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - nghiên cứu ở một số nền kinh tế Châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - nghiên cứu ở một số nền kinh tế Châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - nghiên cứu ở một số nền kinh tế Châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam
 • Tác giả :
 • Lê Việt An
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Chi tiêu công,Tác động,Đầu tư tư nhân,Châu Á,Việt Nam
 • Số trang :
 • 155 tr.
Tải file tóm tắt Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - nghiên cứu ở một số nền kinh tế Châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,087
})