A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất chè trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất chè trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất chè trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất chè trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
 • Tác giả :
 • Aaron Kingsbury;Dương Hoài An;Phạm Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sản xuất chè,Biến đổi khí hậu,Thái Nguyên,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 23-31
Tải file tóm tắt Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất chè trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})