A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc Việt Nam

Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc Việt Nam

Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trần Viết Khanh;Vũ Vân Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kinh tế thị trường,Dân tộc thiểu số,Biên giới
 • Số trang :
 • tr. 231-236
Tải file tóm tắt Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})