A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự lãnh đạo công tác tuyên truyền của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Sự lãnh đạo công tác tuyên truyền của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Sự lãnh đạo công tác tuyên truyền của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

 • Nhan đề :
 • Sự lãnh đạo công tác tuyên truyền của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
 • Tác giả :
 • Thân Thị Thu Ngân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tuyên truyền,Tư tưởng,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đảng Cộng sản,Lịch sử
 • Số trang :
 • tr. 151-154
Tải file tóm tắt Sự lãnh đạo công tác tuyên truyền của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 8,598,597
Số lượt tải: 1,795,672
})