A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học giáo dục công dân lớp 8 ở một số trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học giáo dục công dân lớp 8 ở một số trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học giáo dục công dân lớp 8 ở một số trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học giáo dục công dân lớp 8 ở một số trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Hà Thị Thúy Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục công dân,Giảng dạy,Thảo luận nhóm,Lớp 8,Chiêm Hóa,Tuyên Quang
 • Số trang :
 • 143 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học giáo dục công dân lớp 8 ở một số trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 219
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})