A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần "Công tác quốc phòng, an ninh" ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần "Công tác quốc phòng, an ninh" ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần "Công tác quốc phòng, an ninh" ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Trường Sinh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Quốc phòng,An ninh,Giảng dạy,Phương pháp nêu vấn đề
 • Số trang :
 • 129 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần "Công tác quốc phòng, an ninh" ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})