A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Đình Bắc;Lý Mai Hương;Hoàng Thị Hồng Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sinh viên chuyên ngữ,Kỹ năng nói,Hoạt động nhóm
 • Số trang :
 • tr. 97-102
Tải file tóm tắt Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,846,968
})