A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng các hoạt động có khoảng trống thông tin để nâng cao khả năng nói cho học sinh lớp 12 không chuyên Anh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên

Sử dụng các hoạt động có khoảng trống thông tin để nâng cao khả năng nói cho học sinh lớp 12 không chuyên Anh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên

Sử dụng các hoạt động có khoảng trống thông tin để nâng cao khả năng nói cho học sinh lớp 12 không chuyên Anh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Sử dụng các hoạt động có khoảng trống thông tin để nâng cao khả năng nói cho học sinh lớp 12 không chuyên Anh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Xuân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Giảng dạy,Kỹ năng nói,Học sinh lớp 12
 • Số trang :
 • 63 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng các hoạt động có khoảng trống thông tin để nâng cao khả năng nói cho học sinh lớp 12 không chuyên Anh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 274
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,845
})