A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

So sánh tính khả thi của hai kiểu thiết kế máng cạn và khay trồng rau trong hệ thống trồng cây thủy canh và nuôi cá thích hợp

So sánh tính khả thi của hai kiểu thiết kế máng cạn và khay trồng rau trong hệ thống trồng cây thủy canh và nuôi cá thích hợp

So sánh tính khả thi của hai kiểu thiết kế máng cạn và khay trồng rau trong hệ thống trồng cây thủy canh và nuôi cá thích hợp

 • Nhan đề :
 • So sánh tính khả thi của hai kiểu thiết kế máng cạn và khay trồng rau trong hệ thống trồng cây thủy canh và nuôi cá thích hợp
 • Tác giả :
 • Lê Nguyễn Anh Duy;Lê Trần Tiểu Trúc;Nguyễn Thị Bé Ly
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cá rô phi,Chất lượng nước,Hệ thống trồng cây thủy canh và nuôi cá tích hợp,Húng quế,Húng lũi,Xà lách
 • Số trang :
 • tr. 141 - 151
Tải file tóm tắt So sánh tính khả thi của hai kiểu thiết kế máng cạn và khay trồng rau trong hệ thống trồng cây thủy canh và nuôi cá thích hợp

File Tóm tắt

Online: 276
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})