A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Silicon photonics for telecomminications and biomedicine

Silicon photonics for telecomminications and biomedicine

Silicon photonics for telecomminications and biomedicine

 • Nhan đề :
 • Silicon photonics for telecomminications and biomedicine
 • Tác giả :
 • Sasan Fathpour;Bahram Jalali
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • CRC Press
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 437 tr.
Tải file tóm tắt Silicon photonics for telecomminications and biomedicine

File Tóm tắt

Online: 241
Lượt truy cập: 17,267,732
Số lượt tải: 1,974,130
})