A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Ngọ Thị Thu Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Rau an toàn,Thị trường tiêu thụ,Sản xuất,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})