A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Hoàng Tinh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giảng viên,Kỹ năng,Hoạt động ngoại khóa,Trung tâm Giáo dục Quốc phòng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 93-97
Tải file tóm tắt Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 242
Lượt truy cập: 7,551,334
Số lượt tải: 1,780,700
})