A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt

Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt

Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt

 • Nhan đề :
 • Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt
 • Tác giả :
 • Đỗ Quỳnh Chi;Phạm Thu Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Oxfam
 • Từ khóa :
 • Công ty Unilever,Quyền con người,Quyền lao động,Việt Nam
 • Số trang :
 • 117 tr.
Tải file tóm tắt Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt

File Tóm tắt

Online: 425
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})