A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Phạm Đức Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Chính sách Xã hội,Quản lý vốn vay,Thanh niên,Nông thôn,Lào Cai
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 494
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})