A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Lê Văn Quân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng cơ bản,Vốn đầu tư,Ngân sách nhà nước,Quản lý,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 108 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 9,835,337
Số lượt tải: 1,819,736
})