A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quản lý sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quản lý sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Thị Ngọc Thơ
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Chính sách Xã hội,Vốn,Thanh niên,Nông thôn,Quản lý,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 122 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 110
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})