A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Tạ Thúy Hằng;Dương Thanh Tình;Mai Thanh Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rủi ro tín dụng,Tiêu chuẩn Basel II,Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 80-92
Tải file tóm tắt Quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 421
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,992
})