A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Bích Ngân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Ngân hàng
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Thương mại,Rủi ro,Quản lý
 • Số trang :
 • 246 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 119
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})