A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới

Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới

Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới

 • Nhan đề :
 • Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới
 • Tác giả :
 • Nghiêm Thị Kim Huê
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Hiệu trưởng,Trung học cơ sở,Phát triển,Quản lí,Lai Châu
 • Số trang :
 • 141 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 9,361,057
Số lượt tải: 1,805,907
})