A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên

Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên

Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hồng Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục mầm non,Chương trình,Dự án,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 133 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})