A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

 • Nhan đề :
 • Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Từ khóa :
 • Khu công nghiệp,Phát triển bền vững,Quản lý,Hải Phòng
 • Số trang :
 • 217 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

File Tóm tắt

Online: 255
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})