A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Thanh tra,Quản lý nhà nước,Cẩm Phả,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 95 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,849
})