A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý Nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng Duyên Hải Bắc Bộ theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quản lý Nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng Duyên Hải Bắc Bộ theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quản lý Nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng Duyên Hải Bắc Bộ theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • Nhan đề :
 • Quản lý Nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng Duyên Hải Bắc Bộ theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • Tác giả :
 • Phạm Ngọc Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Hành chính Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Kinh tế nông nghiệp,Quản lý nhà nước,Công nghiệp hóa,Hiện đại hóa,Duyên hải Bắc Bộ
 • Số trang :
 • 244 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý Nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng Duyên Hải Bắc Bộ theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

File Tóm tắt

Online: 1259
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})