A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nhà nước đối với kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

Quản lý nhà nước đối với kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

Quản lý nhà nước đối với kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

 • Nhan đề :
 • Quản lý nhà nước đối với kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu
 • Tác giả :
 • Dương Thị Tình
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chế phẩm chè,Kinh doanh,Quản lý nhà nước
 • Số trang :
 • tr. 59-63
Tải file tóm tắt Quản lý nhà nước đối với kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,049
})