A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thương mại
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Thương mại,Thanh toán nội địa,Quản lý Nhà nước
 • Số trang :
 • 208 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 244
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,491
})