A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Hải Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân sách,Xã,Phường,Quản lý,Cẩm Phả,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 9,905,574
Số lượt tải: 1,820,721
})