A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Chu Việt Khôi
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước,Quản lý,Yên Phong,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 127 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 338
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,614
})