A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý mạng lưới kênh phân phối tại chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh

Quản lý mạng lưới kênh phân phối tại chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh

Quản lý mạng lưới kênh phân phối tại chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý mạng lưới kênh phân phối tại chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xăng dầu,Kênh phân phối,Mạng lưới,Quản lý,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 97 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý mạng lưới kênh phân phối tại chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 200
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,424
})