A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý lễ hội truyền thống gắn với phát triển sản phẩm du lịch qua khảo sát lễ hội kiếp bạc (Hải Dương) và lễ hội tịch điền (Hà Nam)

Quản lý lễ hội truyền thống gắn với phát triển sản phẩm du lịch qua khảo sát lễ hội kiếp bạc (Hải Dương) và lễ hội tịch điền (Hà Nam)

Quản lý lễ hội truyền thống gắn với phát triển sản phẩm du lịch qua khảo sát lễ hội kiếp bạc (Hải Dương) và lễ hội tịch điền (Hà Nam)

 • Nhan đề :
 • Quản lý lễ hội truyền thống gắn với phát triển sản phẩm du lịch qua khảo sát lễ hội kiếp bạc (Hải Dương) và lễ hội tịch điền (Hà Nam)
 • Tác giả :
 • Trịnh Lê Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
 • Từ khóa :
 • Lễ hội truyền thống,Sản phẩm du lịch,Lễ hội Kiếp Bạc,Lễ Tịch điền,Hải Dương,Hà Nam
 • Số trang :
 • 219 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý lễ hội truyền thống gắn với phát triển sản phẩm du lịch qua khảo sát lễ hội kiếp bạc (Hải Dương) và lễ hội tịch điền (Hà Nam)

File Tóm tắt

Online: 234
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})