A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại đối với nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại đối với nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại đối với nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại đối với nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đặng Thái Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Thương mại,Nông sản,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 114 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại đối với nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 103
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})