A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
 • Tác giả :
 • Trần Văn Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Dạy nghề phổ thông,Trung tâm Giáo dục Dạy nghề,Ngô Quyền,Hải Phòng
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

File Tóm tắt

Online: 306
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})